Interview met Pieter Cornelis.


Op 19 mei 2010 bestond Toverland exact 10 jaar. Pretparken.be trok daarom naar Toverland voor een interview met Vicky Vekemans. Naast het verleden en de activiteiten rond het jubileum kwamen ook de toekomstplannen aan bod. Bovenop het interview volgde een uitgebreid artikel met een overzicht van 10 jaar Toverland en een vooruitblik naar 2015 toe.

Maar, afgelopen vrijdag 11 november werd bekend welke ontwikkelingen gepland zijn voor de volgende twee jaar en hieruit kon worden afgeleid dat de plannen gewijzigd zijn t.o.v. een half jaar geleden. Pretparken.be wil uiteraard ten allen tijde juiste en actuele informatie aan zijn publiek aanbieden, reden te meer dus om een nieuw interview aan te vragen, dit maal met kersvers directeur strategie en ontwikkeling, Pieter Cornelis.


Wie is Pieter Cornelis?

Pieter Cornelis (45) is de directeur strategie en ontwikkeling, een nieuwe functie binnen het management team van Toverland. Jean Gelissen en Caroline Maesen hebben hem aangetrokken n.a.v. zijn studie naar ‘de effecten van investeringen in (Europese) pretparken’ aan de universiteiten van Tilburg en Tarragona , zijn werk als docent binnen de opleiding ‘theme park management’ aan de hogeschool van Breda en zijn eerdere ervaring bij de Efteling.

PP.be: Hoe bent u terechtgekomen in de pretparksector?
Pieter: Ik ben 15 jaar geleden in Orlando geweest en toen dacht ik van, ja dit is wel gaaf, in deze business wil ik wel graag werken. Ik had oorspronkelijk marketing en communicatie gestudeerd, maar had voorts geen opleiding of werkervaring binnen de vrijetijdssector. Daarom ben ik toen aanvullend vrijetijdswetenschappen gaan studeren. En na deze studie kon ik aan de slag bij de Efteling, als verantwoordelijke onderzoek en strategie.

PP.be: Hoe lang hebt u bij de Efteling gewerkt en waarom bent u daar weggegaan?
Pieter: Ik heb daar ongeveer 4 jaar gewerkt, in de periode 2003-2007. In het begin hield ik me bezig met de klantentevredenheid, het opzetten van een monitoringsysteem en feedbackprocessen. Maar stilaan kwam er strategie bij en dan ben ik onderzoek gaan doen naar het effect van investeringen, om ervoor te zorgen dat beslissingen op een meer gefundeerde wijze zouden genomen worden. Specifiek kwam dan de vraag wat de effecten zouden zijn van de investering in De Vliegende Hollander.  Nou, dit onderzoek was dermate boeiend dat ik dit wilde opentrekken naar meerdere Europese pretparken en een diepgaande studie erover uitvoeren. Dit was dus de aanleiding om bij de Efteling weg te gaan en een promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg te beginnen.

PP.be: Welke parken hebt u in uw onderzoek betrokken en wat hebt u er vervolgens mee gedaan?
Pieter: Omwille van geheimhouding kan ik u geen concrete namen geven, maar het betrof parken in o.a. Spanje, Engeland, Denemarken, Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, kortom een ruim gamma geografisch gespreid over heel Europa. Na de studie ben ik de specifieke resultaten wel gaan toelichten in de betreffende parken alsook de algemene resultaten op de jaarlijkse bijeenkomst van de IAAPA (International Association of Amusument Parks and Attractions). Tevens heb ik dit in een boek gegoten ‘Attraction accountability: Predicting the unpredictable effects of theme park investments?!’. Mijn laatste rondje was bij de regionale parken, waarbij Toverland in maart dit jaar aan de beurt kwam.  Toen stelde Jean Gelissen me dus voor om voor Toverland te komen werken en sinds dat ogenblik ben ik eerst parttime aan de slag gegaan en nadat ik mijn werk aan de hogeschool van Breda had afgerond, per 1 augustus, full time.

 

Pretparken vs. Themaparken

Een belangrijke variabele binnen de studie was het type park: pretpark, themapark, waterpark, resort, waarbij ook de grootte van het resp. park van groot belang was. Pretparken.be vroeg hem wat zijn visie was m.b.t. het belang van thematisatie en beleving.

PP.be: Denkt u dat themaparken meer kans op succes hebben in de toekomst dan pretparken?
Pieter: Ja, want wat mensen uiteindelijk willen, is even ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en in een andere wereld terechtkomen. Zeker tijdens de huidige recessies neemt het belang hiervan toe. Mensen hebben relatief weinig vrije tijd, maar wel voldoende geld voor ontspanning, ook tijdens  recessies. En in die korte vrije tijd die we hebben, willen we een belevenisgarantie, we willen gegarandeerd iets moois hebben, even de ellende van elke dag vergeten. Daarom geloof ik dat in themaparken, musicals en andere vrijetijdsproducten die je onderdompelen in een andere wereld, die belevenissfeer, een enorme groei zit en dat mensen ook bereid zijn ervoor te betalen. En dat geld heb je dan weer nodig om opnieuw te investeren in thematisering, want dit kost toch wel een pak meer dan wanneer je kale attracties plaatst.

PP.be: Kunnen in dat opzicht pretparken zich omvormen tot themaparken?
Pieter: Ik denk dat de meesten dit niet kunnen omdat dit enorme investeringen vraagt. Bovendien is niet enkel de hardware – de attracties – van belang, maar ook de software, daarmee bedoel ik de perceptie bij de bezoekers, dat kan je niet zomaar veranderen. Walibi Holland heeft de laatste jaren bijvoorbeeld zoveel veranderingen ondergaan dat het enorm lastig wordt om nog eens een volledige rebranding succesvol door te voeren. Ik gun het ze van harte, maar ik denk dat het merk al zo sterk op een bepaalde manier verankerd is in het brein van de consument dat dit heel lastig zal worden. Daarnaast betreft het een groot park qua oppervlakte en is het financieel dus quasi onmogelijk om dergelijk park in zijn volledige omvang te gaan thematiseren. Dippidoe en Drievliet zijn veel kleinere parken en als het management daar dit wil doen, is dit makkelijker haalbaar en realiseerbaar.

 

Behoefte aan expertise

Binnen zijn studie heeft Pieter investeringsberekeningen gemaakt voor verschillende Europese parken, waaronder Toverland. Deze oefening resulteerde in een strategie voor de komende 10 jaar. De eigenaars van Toverland waren overtuigd van zijn expertise en boden hem prompt een baan aan om te werken aan de verdere uitbouw van Toverland.

PP.be: Waarom hebben de eigenaars van Toverland besloten om iemand extra aan te werven?
Pieter: De eerste 10 jaar zijn succesvol gebleken, iets moois werd opgebouwd, het concept kon verder ontwikkeld worden, maar vragen rezen op welke manier dit moest gebeuren. Zo was er reeds sprake van een derde hal te bouwen, maar er rees twijfel of dit het nou was, uiteindelijk spreken we van een investering van meerdere miljoenen. Hetzelfde met de keuze voor een supersplash, Odysseus, die eerder gecommuniceerd werd. Was dit wel de goede keuze qua investering naar de toekomst toe? Qua bezoekersaantallen halen we nu om en bij de 500.000, maar Jean is een echte ondernemer en wil stevig groeien, de doelstelling moet zijn om 1 miljoen bezoekers te halen, zonder een exacte termijn voorop te stellen, maar dit moet alvast het streefdoel zijn. Om dit te bewerkstelligen moeten ze dan wel zeker zijn van wat ze doen. En daar mag ik bij helpen.

 

Nieuwe plannen voor de periode 2012-2014

Mijn vermoeden als parkgidsverantwoordelijke voor Toverland dat de plannen ondertussen grondig gewijzigd waren, werd dus bevestigd tijdens het interview en nu weten we ook waarom. Twijfels over de te volgen strategie lagen aan de basis van het uitstellen van Odysseus en ook de derde hal komt er voorlopig niet.  Een nieuwe strategie werd ontwikkeld en het eerste zichtbare resultaat hiervan wordt een spinning coaster die zal openen in oktober 2012…

PP.be: Welke overwegingen werden gemaakt bij uitwerken van een nieuwe strategie?
Pieter: Er werden voornamelijk twee overwegingen gemaakt. Een eerste heeft te maken met de weersomstandigheden. Uiteindelijk bezoeken de meeste mensen pretparken tussen april en oktober. En als het té warm is, dan laten ze Toverland makkelijker links liggen net omdat de perceptie is dat het in zo’n hallen te warm is, ookal is dit feitelijk niet zo. In de periode november-maart worden pretparken veel minder bezocht, kinderen hebben amper vakantie, het is koud en het zit niet in onze cultuur om dan parken te bezoeken, ookal is er een groot indooraanbod. We lieten dus te veel liggen tijdens de zomermaanden en konden dit niet terugpakken in de wintermaanden. Daarom hebben we besloten om de volgende 3 jaren te investeren in buitenattracties. Een tweede overweging heeft te maken de verblijfstijd. We merken dat het huidige aanbod onvoldoende is om een groot deel van onze bezoekers serieus een hele dag mee bezig te houden. We willen dus deze verblijfstijd optrekken, ervoor zorgen dat mensen zich makkelijk een ganse dag kunnen amuseren in ons park. Daarom werd besloten om te investeren in een goede mix van meerdere attracties voor groot en klein. Je kan bijvoorbeeld investeren in een goede stevige darkride van 15 à 20 miljoen euro, maar uiteindelijk ben je daar als bezoeker maar 5 minuten zoet mee. Voor hetzelfde geld kan je in een nieuw buitengebied veel meer andere attracties plaatsen en er zo voor zorgen dat de bezoekers een uur meer tijd op meer attracties kunnen doorbrengen. Dat is dan in ons geval een betere investering.

PP.be: Vooraleer over te gaan naar de plannen volgens de nieuwe strategie, wil ik nog even polsen naar de stand van zaken wat betreft de restyling van de eerste hal. Wat kan u ons hierover meedelen?
Pieter: Deze winter wordt verder gewerkt aan de restyling van de eerste hal. Daarbij worden de wanden van de hal verder ingekleed, wordt sfeerverlichting aangebracht, worden een aantal zaken verschoven en krijgt tevens het terras van het restaurant een kleine uitbreiding (paviljoentjes met zitbanken).  Concreet wordt de softplay verplaatst en komt deze achter het toverhuis te staan omdat deze nu pal in het zicht staat wanneer je binnenkomt en deze softplay moeilijk in een toverkleedje te steken valt. De klimtorens die nu achter het toverhuis staan, verhuizen naar buiten. Op de plaats van de softplay komt het truck parcours. En op de plek van het truck parcours komt een pleintje dat de doorstroming naar de overige attracties (theekopjes, toverhuis en boomerang) moet verhogen. Qua thematisering is er vooraan de hal gekozen om te decoreren volgens een Oosterse stijl van tovenarij. Achteraan de hal zal alles gethematiseerd worden volgens Westerse tovenarij. Tegen einde maart moet deze fase voltooid zijn.

PP.be: En wat zijn vervolgens de plannen volgens de nieuwe strategie?
Pieter: Er wordt een nieuw buitengebied ontwikkeld in twee fasen. De eerste fase omvat een gebied van 5 hectare en bevindt zich achter boosterbike. Als eerste attractie komt er een spinning coaster die zal grenzen aan het meer. Op heden is de planning dat deze opent tegen oktober 2012. Vervolgens wordt dit gebied verder ontwikkeld met de toevoeging van één grotere attractie en een aantal kleinere attracties. De planning hiervoor is dat dit gebied klaar is tegen de seizoenstart 2013. De tweede fase omvat een gebied van circa 4 hectare en bevindt zich achter de spinning coaster. Hier liggen twee vijvers en deze worden met elkaar verbonden. Op en rondom deze vijver komt volgens de huidige planning 1 grote attractie, wederom aangevuld met enkele kinderattracties. Aan het andere uiteinde van het meer wordt vervolgens een hotel gebouwd dat zo geïntegreerd wordt met het park. Het betreft een gethematiseerd hotel met een 75-tal kamers, 300 bedden. De planning voor deze fase is dat dit gebied klaar is tegen de seizoenstart 2014. Voor deze fase wordt in januari 2012 het vergunningentraject aangevat. Ik kan voorlopig dus niet concreet ingaan op het exacte aantal en type attracties. We willen immers voorkomen dat we zoals bij Odysseus verklaringen moeten opschorten en publiek moeten ontgoochelen.

PP.be: Dit klinkt veelbelovend! Ik vermoed dat dit nieuwe gebied ook een nieuw thema krijgt?
Pieter: Inderdaad, dit volledig nieuw gebied zal één, nieuw thema krijgen. We gaan erop toezien dat het algemene thema toveren ook hier zeker wordt doorgetrokken. De spinning coaster zal als eerste attractie in dit nieuwe thema aangekleed worden.

PP.be: Als eerste nieuwe attractie een spinning coaster, waarom en welke details kan u al vrijgeven?
Pieter: Omdat we qua doelgroep een iets oudere doelgroep willen bereiken, families met iets oudere kinderen, vandaar de keuze voor een echte familieattractie. Zulke achtbaan bevat toch al enige thrill, de nodige snelheid en G-krachten, maar is zeker nog steeds een echte family ride en daar willen we op inzetten. De leverancier is Mack en het worden dus treintjes zoals deze van Euromir. De volledige specs worden zeer binnenkort vrijgegeven, samen met layout en het nodige beeldmateriaal. Het instapstation is bijna klaar en reeds volledig gethematiseerd.

PP.be: Waarom de timing van oktober 2012?
Pieter: Vroeger kan niet omdat we met het vergunningentraject zaten, maar we wilden ook niet wachten tot 2013. Deze attractie zal immers klaar zijn en oktober is een erg interessante maand om een nieuwe attractie te lanceren door de herfstvakantie en Halloween. We willen onze bezoekers iets extra gunnen tijdens hun bezoek in die periode. Het is eigenlijk een vooruitgeschoven post van het nieuwe gebied dat in 2013 zal worden ingehuldigd.

PP.be: Nog even iets over het Troy gebied. Wordt dit nu als compleet beschouwd of wordt er ook hier nog iets toegevoegd?
Pieter: Aangezien Odysseus is uitgesteld, maar we wel degelijk nog over wat ruimte beschikken in dit gebied, hebben we voorzien om in 2014 ook hier nog een invulattractie te plaatsen, wederom onder voorbehoud. Onze strategie voor 2012-2014 is rond, maar uiteraard zullen we continu onze plannen evalueren en bijstellen indien nodig.

PP.be: En wij bij Pretparken.be volgen deze ontwikkelingen op de voet mee! Alvast bedankt voor uw tijd en succes met uw nieuwe uitdagingen.
Pieter: Dankjewel en graag gedaan.

 

Tekst: ©2011 Juan Martínez - Pretparken.be
Foto's ©2011 Juan Martínez - Pretparken.be, ©2011 Toverland