Interview met Pieter Cornelis en werfbezoek Magische Vallei

Woensdag 15 augustus, een Belgische feestdag... ideaal om naar de laatste zomeravond van Toverland te trekken. Om het aangename aan het nuttige te koppelen, namen wij contact op met Pieter Cornelis, directeur stategie en ontwikkeling, met de vraag voor een vervolginterview (lees het vorige interview hier) en de mogelijkheid tot een werfbezoek aan de Magische Vallei. Onze verzoeken werden positief onthaald en het werfbezoek werd meteen ingericht voor verschillende Belgische en Nederlandse pretparksites!

De werken aan de Magische Vallei zitten op schema, de stalen constructie van de spinning coaster is compleet en het station begint vorm te krijgen. Dit levert uiteraard al een aantal mooie plaatjes op die we jullie graag tonen. Maar zoals steeds levert een interview bij Toverland ook nog nieuwtjes op en daarom geven we een round-up van de algemene stand van zaken in deze betoverende wereld.

Renovatie Land van Toos

Seizoen 2012 stond voornamelijk in het teken van de renovatiewerken in de eerste hal. De klimtorens werden verwijderd en zullen hun wederopwachting maken in de Magische Vallei. De softplay werd verplaatst naar de plaats waar de klimtorens stonden. Het Oosters thema van de in 2011 vernieuwde inkomruimte en de nieuwe shop werd doorgetrokken tot halverwege de hal en de andere helft werd ongedompeld in een Westers thema. Het resultaat mag er zijn, het Land van Toos ziet er sfeervol en gezellig uit, badend in een mooie aankleding.


PP.be: Is de eerste hal nu compeet afgewerkt?
Pieter: Ja inderdaad. Er zijn nog wat losse eindjes zoals de aanspanning van de doeken en de geluidsinstallatie, maar over het algemeen is de renovatie van de hal rond. Uiteraard zijn we nu wel geoonfronteerd met de theekopjes die het begeven hebben en vervangen moeten worden, maar we zijn volop bezig met het kiezen van een nieuwe attractie.


PP.be: Wordt het opnieuw een familieattractie en wanneer denkt u dat deze attractie er zal komen?
Pieter: Er komt effectief opnieuw een attractie gericht naar kinderen, maar waar ook de ouders en jongeren mee kunnen van genieten. Momenteel hebben we de analyse gemaakt van een aantal attracties die in aanmerking komen, maar de definitieve keuze is nog niet gemaakt. Alleszins willen we de theekopjes zo snel als mogelijk verwijderen en de nieuwe attractie plaatsen. Het streefdoel is 1 januari 2013, maar indien mogelijk zelfs nog vroeger zoals bijvoorbeeld de start van het winterseizoen op 5 november aanstaande.


PP.be: Ik vermoed dat ook de theming een rol speelt bij de keuze?
Pieter: Het is inderdaad zo dat de attractie wel zal moeten matchen bij het nieuwe concept van het Land van Toos.


PP.be: Wat zijn de reacties tot nu toe over de vernieuwde hal?
Pieter: Heel positief. We geven dagelijks aan de bezoekers een kaartje bij het verlaten van het park waarop we hen vragen om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Ze kunnen dit thuis online doen wanneer het hen past. Op deze manier ontvangen we veel feedback en kunnen we maandelijkse rapporten opstellen die ons inzicht geven in de gasttevredenheid. De evolutie voor de eerste hal is daarbij sinds de renovatie in stijgende lijn. Voor het park in het geheel hebben we een gemiddelde score van 8.6, wat best hoog is en waar we zeer tevreden mee zijn. Voor de eerste hal lag de score echter gemiddeld op 7.0. Maar ondertussen is deze score al opgelopen naar 8.2, wat aantoont dat de renovatie gesmaakt wordt.

Magische Vallei

Momenteel wordt er volop gewerkt aan het toekomstige nieuwe buitengebied dat de deuren moet openen bij de start van het zomerseizoen 2013: De Magische Vallei. Meer bepaald zijn het de twee grootste attracties van het gebied die momenteel in opbouw zijn: een spinning coaster van de constructeur Mack en een rapid river van de constructeur Hafema. De spinning coaster zal eind september klaar zijn en wordt daarom reeds gedurende 5 weken voor het publiek opengesteld om zo een extra te bieden tijdens de populaire Halloweenperiode.


PP.be: Is er al een naam gekozen voor de spinning coaster?
Pieter: Neen, op dit ogenblik nog niet. Uit brainstormsessies zijn reeds een aantal voorstellen voortgekomen, maar we zijn nog niet zeker van ons stuk. Daarom hebben we besloten om een beroep te doen op het publiek. Via social media hebben we een oproep gelanceerd om voorstellen in te dienen. Dit kan nog tot begin september. Uit de inzendingen kunnen we kijken wat er leeft, alsook of er namen worden voorgesteld die aansluiten bij onze eigen ideëen. Halverwege september zal een beslissing genomen worden en wordt vervolgens de naam bekendgemaakt.


PP.be: De technische gegevens van de spinning coaster kennen we, maar zijn er nog extra's voorzien m.b.t. theming en beleving?
Pieter: Behalve het station, zullen de treintjes mooi gethemed zijn en voorzien worden van onride music. Hiervoor doen we beroep op Imascore dat al voor meerdere parken prachtige composities heeft afgeleverd (EuropaPark's Blue Fire, Heidepark's Krake Lebt, etc.). De muziek start bij het verlaten van het station en bouwt op naarmate je de lifthill opgaat om te exploderen tijdens de rit. Tevens zal de wachtrij doorheen de attractie lopen en zal deze een natuurlijke aankleding krijgen met heuveltjes, vijvertjes en een aangepaste beplanting.


PP.be: Gaan de eenheden van de treintjes vrij spinnen of gecontroleerd zoals bij Euromir in EuropaPark?
Pieter: Bij ons wordt er gewerkt met free spinning, net zoals het geval is bij de gelijkaardige baan Twist in Franse park Le Pal.


PP.be: De bouw en oplevering zijn op schema?
Pieter: Wel we ontvangen tegen eind augustus de twee treinen, dus dan kan het testen beginnen. Aan het station is nog wel wat werk, maar we schieten goed op. Voorts wordt er een tijdelijk wandelpad aangelegd voor de opening tijdens de Halloweenperiode. Normaal gezien gaat de baan dus open zoals aangekondigd op maandag 1 oktober en dit tot en met zondag 4 november.


PP.be: Naast de spinning coaster zijn jullie ook al druk in de weer met de rapid river, waarvan de contouren stilaan zichtbaar worden. Op fora werd de keuze voor Hafema druk besproken aangezien rapids van deze constructeur bij pretparkliefhebbers geen hoge waardering krijgen. Kan u de keuze voor Hafema toelichten?
Pieter: Wij hebben verschillende constructeurs overwogen en benaderd, dit doen we trouwens voor alle attracties. Een belangrijk aspect voor ons was het transportsysteem aan het station. Wat ook meespeelt, is onze doelgroep. Net als Plopsa willen we onze doelgroep verruimen van families met jonge kinderen tot 12 jaar naar families met kinderen tot 16 jaar. Een waterattractie moet dus vooral aantrekkelijk zijn voor de hele familie en niet specifiek voor jong volwassenen die misschien liever een grotere, meer spectaculaire rapid van zeg maar Intamin zouden zien komen. Ons voorbeeld is de rapid river van Hafema in het Duitse Tripsdrill, toch wel een heel mooie rapid met de nodige actie in.


PP.be: Hebben jullie zelf veel input gegeven aan Hafema over de zaken die jullie er graag willen in verwerken om een bepaald niveau van natheid, actie, beleving te bewerkstelligen?
Pieter: Jawel, zo wordt er een misttunnel gecreëerd, watervallen voorzien, de nodige versnellingen. Maar het ontwerp van een rapid op papier is heel complex. Uiteindelijk moet tijdens de bouw en het testen van de baan alles geëvalueerd worden en dienen er dan nog aanpassingen te gebeuren alvorens de baan goed zit. In deze zin verschilt de bouw van een rapid van zeg maar een boomstammenbaan of achtbaan waar er met een vast traject wordt gewerkt, het is een apart type attractie.


PP.be: En kunnen de watereffecten afgesteld worden of zal de attractie altijd dezelfde graad van natheid hebben?
Pieter: Er zullen inderdaad effecten zijn die afstelbaar zijn zodat we de rit toch ietwat kunnen afstemmen op de weersomstandigheden.


PP.be: Ik vermoed dat er voor de rapid en de andere attracties die gepland zijn ook nog geen namen gekozen zijn?
Pieter: Dat klopt deels. Voor sommige attracties hebben we al wel een naam in gedachten, maar sowieso worden voorlopig nog geen namen vrijgegeven voor de overige attracties van de Magische Vallei. Nog eventjes geduld uitoefenen dus.


PP.be: De klimtorens waarvan sprake is, zijn diegene die uit het Land van Toos werden verwijderd?
Pieter: Correct. Uiteraard zullen deze waar mogelijk aangepast worden aan het nieuwe thema (de dakjes bijvoorbeeld), maar het is op zich geen attractie waaraan veel gethemed kan worden.


PP.be: Wat me verrastte was dat er ook opnieuw een survivalparcours komt. Gaat het om iets gelijkaardigs als deze in de Tovertuin?
Pieter: Neen, dit survivalparcours is meer op maat van jonge kinderen. Het wordt een laag bij de grond en veel kleiner parcours geschikt voor jonge kinderen om zich mee te amuseren wanneer de ouders op een terrasje genieten van een koffie ofzo.


PP.be: Kan u nog iets vertellen over de waterballonnen battle?
Pieter: Wel op dit ogenblik is het niet meer zeker of die er nog komt. Tijdens de praktische uitwerking werden we geconfronteerd met het feit dat indien we wensen dat de kapotgeknalde ballonetjes niet overal in het water en de beplanting rondom de attractie terechtkomen, we een omheining moeten plaatsen rondom de constructie. En dit stoort toch wel enorm het uitzicht in wat wij voor ogen hebben met de vallei. De beslissing is nog niet definitief genomen. Als de battle er niet komt, kan het zijn dat we nog een alternatief voorzien, maar evengoed blijft het eerder een open ruimte met wat zitbankjes of dergelijke, dit valt allemaal nog te bezien naarmate het project vordert.

Naamgeving themagebieden, entrées en jaarrondopening

Land van Toos, Tovertuin, Magic Forest, Troy-area, Magische Vallei... dit zijn tot op heden de namen van de verschillende themagebieden die Toverland hanteert. Een mix van enerzijds Nederlandstalige en anderzijds Engelstalige benamingen met bovendien één benaming die naar een specifiek attractie verwijst in plaats van naar een bepaald thema. Stof tot discussie op menig forum en dus ook voor het interview. Maar onze vraag leidt uiteindelijk tot nieuwe belangrijke informatie...


PP.be: Wordt er een bepaalde strategie uitgewerkt om consistentie te krijgen in de naamgevingen van de themagebieden?
Pieter: De naamgeving van de themagebieden is inderdaad iets waarvan we ons bewust zijn en waaraan we werken. Echter, we kunnen niet alles tegelijkertijd doen en zelfs als we dit wel kunnen, is het niet aangewezen om alles tegelijkertijd om te gooien. Maar effectief is het de bedoeling om er een lijn in te krijgen. Zeker in het kader van toekomstige ontwikkelingen.


PP.be: Zoals?
Pieter: Wel, in 2014 openen we een nieuwe ingang, een buitenentrée, vanwaar de mensen toegang hebben tot alle themagebieden en dus zullen kunnen kiezen naar waar ze eerst trekken. In dat kader zou het interessant zijn om alle gebieden effectief een goede en definitieve benaming te geven. Ook de nieuwe parkplannen zullen daarbij gebaat zijn.


PP.be: En wat gebeurt er met de binnenentrée?
Pieter: De binnenentrée zal gebruikt worden in het winterseizoen. Immers, dit leidt ons naar een volgend onderwerp, qua openingstijden hebben we de strategische beslissing genomen om af te stappen van een jaarrondopening.


PP.be: Dit is groot nieuws. Kan u even toelichten wat dit concreet inhoudt?
Pieter: Wel met de overgang van een indoorpark naar een all weather themapark is een jaarrondopening niet langer realistisch. In Noord-Europa werkt zoiets gewoon niet, met uitzondering van de vakantieperiodes, zoals rond Kerst en carnaval. Wat wij dus gaan doen, is na Halloween tot Pasen, met uitzondering van de vakantieperiodes, het park sluiten gedurende 4 weekdagen (ma-di-do-vr). Op woensdag en tijdens het weekend zullen we open zijn, maar enkel de eerste hal. We gaan bijgevolg een beperkt product voor een beperkte doelgroep tegen een beperkte prijs aanbieden. Dit geeft ons meteen de mogelijkheid om in de winterperiode o.a. de attracties te onderhouden en renovatiewerkzaamheden uit te voeren terwijl we momenteel hiervoor bezoekers op bepaalde dagen moeten teleurstellen met het buiten dienst stellen van attracties.


PP.be: In hoeverre speelt bij deze beslissing de concurrentie van de Efteling mee die sinds twee seizoenen ook jaarrond open is?
Pieter: Uiteraard is de jaarrondopening van de Efteling geen goede zaak voor ons, maar toch is dit zeker niet de beslissende factor in het nemen van deze beslissing. Momenteel zitten wij met een difuus imago, we zijn niet langer uitsluitend een indoorpark en daardoor trekken de mensen meer in de reguliere periodes naar ons park dan op weekdagen in de winterperiode. Aan de andere kant wordt er opnieuw niet voor ons gekozen wanneer het té warm is, want dan denken de mensen net weer wel aan het feit dat een groot deel indoor is en de mensen willen liever buiten zijn in een bosrijk park als de Efteling. Vandaar de keuze voor outdooruitbreidingen, maar dan worden ook de openingstijden aangepast aan wat normaal is binnen de branche.

Vergunningentraject voor volgende fase(n)

Na de Magische Vallei en een nieuwe entrée is het nog niet gedaan met de verdere ontwikkeling van Toverland. In ons vorig artikel werd reeds aangehaald dat in een volgende fase de twee vijvers achter de spinning coaster worden ontwikkeld en vervolgens een hotel gebouwd wordt. Ondertussen werd ook al bekendgemaakt dat er een megacoaster op de planning staat. Maar alles staat en valt natuurlijk met het verkrijgen van de nodige vergunningen.


PP.be: Hoe staat het met het vergunningentraject voor de volgende fase(n)?
Pieter: Voor de Magische Vallei hebben we een intensief traject doorlopen met tal van onderzoeken (bodem, lawaai, lucht, etc.). Om te vermijden dat we in de toekomst voor elke fase opnieuw een even intensieve en vooral tijdsrovende procedure moeten doorlopen, gaan we nu voor de ganse oppervlakte een globale wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. Dit wil zeggen dat we kijken naar de totale oppervlakte voor ontwikkelingen in de periode 2014-2020 en aangeven wat we juist willen doen op deze oppervlakte. Als dit in orde is en het ganse gebied bestemd wordt als recreatief gebied, dan kunnen we bij de uitvoering van een volgende fase werken met een bouwvergunning per attractie en gebouw, wat veel sneller kan worden afgeleverd. De timing hierbij is slechts indicatief, m.a.w. we kunnen dan het ganse gebied volbouwen tegen 2017, maar evengoed tegen 2023. Het belangrijkste is dus de oppervlakte die gereserveerd zal zijn.


PP.be: En waar hoort de megacoaster thuis in de volgorde van de opeenvolgende fasen?
Pieter: Zoals aangegeven in het vorige interview komen eerst de vijvers aan bod met ondermeer één grote attractie, vervolgens het hotel en de megacoaster komt pas aan bod in een volgende fase.


PP.be: We hopen alvast dat jullie de nodige vergunningen zo snel mogelijk krijgen zodat jullie ons kunnen blijven verrassen in de volgende jaren. Bedankt voor het interview!
Pieter: We doen ons best en graag gedaan.


Tekst: ©2012 Juan Martínez - Pretparken.be
Foto's: ©2012 Juan Martínez - Pretparken.be