Bellewaerde heeft plannen om de inkomzone aan het Mexico-plein volledig te vernieuwen en deze om te bouwen tot een volwaardige entree. Dit blijkt uit een aanvraag tot omgevingsvergunning die we hebben ingekeken.

Al jaar en dag gebruikt Bellewaerde aan parking C een tweede, erg bescheiden inkom, vooral wanneer het druk is. Deze inkom bevindt zich achter het Mexico-plein. Uit een aanvraag tot omgevingsvergunning blijkt nu dat het park plannen heeft om deze inkom om te vormen tot een volwaardige inkom.

Het betreft het slopen van een bestaand inkom gebouw (rood gearceerd op de profieltekening) en het bouwen van een nieuwe volwaardige inkom aan parking C + heraanleg van de omgeving rondom het nieuwe inkomgebouw.

Op de huidige locatie bevindt zich nu een klein inkomgebouw. Dit gebouw is echter gedateerd. Om ook de bezoekers die toekomen aan parking C een volwaardige toegang tot het park te bieden werd er beslist om het gehele gebouw te slopen. De nieuwe inkom zal beter de wensen van de bezoekers kunnen behartigen en een betere werking van de veiligheidsdiensten kunnen bieden.

Binnen- en buitenkant van de bezoekersruimtes zullen gedecoreerd worden in een Mexicaanse, fantasierijke sfeer van kleuren en beleving.

Het toekomen van de parkbezoekers verloopt eerst via het securityplein, waar de veiligheidscontrole onder een luifel zal plaatsvinden. Op het lokaal van de securitycontrole is een 14,35m hoge toren geplaatst die dient als herkenningspunt voor de bezoeker bij het toekomen op parking C. Eens de securitycontrole doorstaan, wordt de bezoeker opgevangen op het toekomstig plein met toiletten, ticketverkoop en een infopunt. Via een ticketcontrole onder de grote luifel kunnen de bezoekers dan het park betreden en komen ze toe op het parkplein met fontein, waar ze toegang hebben tot het infopunt, een lockerruimte en een retailshop met koffiebar. Ten zuiden van het inkomgeheel komt er ook een hondenkennel.

Voor wanneer deze verbouwing gepland is, kunnen we niet afleiden uit de nota. Momenteel bouwt het park volop aan het waterpark dat in 2019 de deuren moet openen.

Tekst: Juan Martínez - Pretparken.be // Bron: Omgevingsloket, Bellewaerde