Auteur: Juan Martínez - Gepubliceerd: 24 Nov 17, 12:29

Pret- en dierenpark Bellewaerde te Ieper heeft de vergunning voor een in 2018 te bouwen aquapark van 3000m² beet. Donderdag 23 november heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend.

Eerder dit jaar berichtten we reeds over de intenties van Bellewaerde om in 2019 een eigen aquapark te openen. Na gisteren is het park alvast een stap dichter bij het effectief realiseren van dit grote project ter waarde van €17 miljoen. Immers, gisteren heeft het park een omgevingsvergunning bekomen van de bevoegde instantie. Het waterpark komt te liggen binnen de voorziene zone voor dagrecreatie van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Bellewaerde, in concreto op de huidige parking aan de Meenseweg.

Zoals tegenwoordig wel vaker gebeurt, worden er voorwaarden gesteld aan de verlening van de vergunning, onder andere op het vlak van de impact op de waterhuishouding en de groeninkleding. NV Belpark moet zorgen voor de opvang en buffering van alle hemelwater afkomstig van het waterpark en er moeten 63 nieuwe hoogstambomen geplant worden ter compensatie van de 56 te rooien hoogstambomen. Tevens moet het park ook zorgen voor voldoende parkeermogelijkheden en een goede bereikbaarheid.

Het waterpark zou enkele glijbanen krijgen, een Lazy River, een welness zone en daarnaast vooral enkele kindgerichte attracties zoals speeltuigen, een speelzone en een peuterbad. De opening is dus voorzien begin 2019. 

Tekst: Juan Martínez - Pretparken.be // Foto: © Bellewaerde // Bron: Nieuwsblad