Disclaimer

1) Voorstelling

Pretparken.be (ThemeParkVision) is een site en forum over pretparken en attractieparken, opgericht in 2001. De bedoeling van Pretparken.be is het doorgeven van informatie, alsook het vormen van een ruimte waar meningen en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

De ondersteuning van de site gebeurt door de staff. Dit zijn een aantal pretparkliefhebbers die op vrijwillige basis deze site onderhouden, updaten en aanpassen. Het team stelt zich hier voor.

Vragen of bemerkingen over Pretparken.be in het algemeen, kunnen altijd gesteld worden via een mail naar info@Pretparken.be. Extra informatie kan echter ook gevonden worden in de rubrieken gebruiksaanwijzingen en FAQ op het forum van Pretparken.be.

2) Lidmaatschap

Iedereen die een geldig e-mail adres heeft, kan in principe lid worden van Pretparken.be. Het enige wat men daarvoor dient te doen, is zichzelf op de site registreren door het invullen van dit formulier.

Wanneer we duidelijk merken dat leden onjuiste gegevens hebben ingevoerd, zoals een zelfverzonnen naam en (email)adres, dan kan deze personen de toegang deze geweigerd worden op Pretparken.be. 

Mensen die geband worden op de site, worden geweigerd bij deelname aan wedstrijden, georganiseerd door Pretparken.be.
Een ban is het laatste middel dat gebruikt wordt. Wanneer een dialoog niet lukt om geschillen op te lossen, dan wordt in team beslist over het lidmaatschap van de persoon in kwestie. Die kan dan zelf kiezen of zijn account bevroren wordt of verwijderd wordt in het slechtste geval. 

3) Privacy

De persoonlijke informatie die aan Pretparken.be wordt doorgegeven bij het aanmaken van een account, wordt beschermd en gerespecteerd. Deze dient exclusief voor intern, niet-commercieel gebruik zodat de gebruiker kan posten op ons forum. Men kan deze bijgehouden informatie ten allen tijde opvragen, laten corrigeren of verwijderen.
Meer info vindt u in ons privacy statement.

Pretparken.be maakt ook gebruik van cookies:
* Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op de site weer te geven.
* Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven op basis van je bezoek aan onze en andere sites op internet.
* Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

4) Spelregels op het forum

Het Pretparken.be-forum is een openbare plaats, waar iedereen kan meelezen. Als men zichzelf registreert of als men post, wordt verwacht dat men zichzelf dan ook houdt aan de algemene netiquette-regels. Hierop wordt trouwens toegezien door de moderatoren van Pretparken.be. Deze kunnen namelijk bij het overschrijden van deze regels postings aanpassen of verwijderen. 

Bij vragen over handelingen van de moderatoren, kan men hen schrijven via het algemene mailadres: info@Pretparken.be

De forum richtlijnen vind je hier.

5) Copyrights beeld- en tekstmateriaal Pretparken.be

Alle materiaal (foto's, films, teksten, illustraties, tekeningen enzovoort) dat op deze site of onze social mediakanalen gepost wordt, valt onder het copyright van Pretparken.be (uitgezonderd beeldmateriaal waar expliciet een ander copyright bij vermeld staat). Deze mogen worden overgenomen mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming én duidelijke vermelding van het copyright. Indien hieraan niet voldaan is, zal de onrechtmatige gebruiker verzocht worden dit onmiddellijk te verwijderen.

Ook alle materiaal dat je op enige wijze aan Pretparken.be ter beschikking stelt, via posting op het forum, het insturen ervan per e-mail of op welke andere wijze dan ook zal door jou (de auteur) gelicentieerd worden via de Creative Commons License. En wel onder deze specifieke variant. In het kort samengevat komt het erop neer dat je het reproductierecht (kopiëren, verspreiden en publiceren) van je materiaal afstaat aan 'de wereld', met de verplichting dat jouw naam bij iedere reproductie/publicatie vermeld moet worden, de reproductie niet voor commerciële doeleinden mag gebruikt worden, en je materiaal niet mag worden gewijzigd.