Auteur: Jonas Claes - Gepubliceerd: 21 Sep 18, 13:55
Share

Ondanks bezorgde buurtbewoners heeft de gemeenteraad van Loon op Zand unaniem ingestemd met uitbreidingsplannen van attractiepark De Efteling. De wondere wereld bij Kaatsheuvel krijgt toestemming om ten westen en ten oosten te groeien buiten de huidige parkgrenzen.

De Efteling wil met de uitbreiding doorgroeien naar 7 miljoen bezoekers per jaar tegen 2030. Met deze groei hoopt het park te blijven meespelen in de Europese top van drukst bezochte attractieparken. Ten oosten staat een uitbreiding met 3 hectare gepland en ten westen met 5 hectare. Deze uitbreidingen moeten het park toelaten te groeien zonder daarbij haar groene karakter te verliezen. Om de komst van meer bezoekers mogelijk te maken krijgt het park ook een extra toegangsweg en meer parkeerplaatsen. Die toegangsweg is alleen bedoeld voor de drukste dagen maar in de gemeenteraad bestaat de vrees voor sluipverkeer en opstoppingen. Het is de eerste keer in 30 jaar dat het park uitbreidt buiten zijn parkgrenzen. De uitbreiding en al zijn deelaspecten wordt gedetailleerd besproken in het bestemmingsplan. 

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling van de Efteling tot 2030 centraal. Het laat in drie fasen de gewenste groei van de Wereld van de Efteling zien: de korte termijn (tot 2020), de middellange termijn (2020 tot 2025) en de lange termijn (2025 tot 2030). Het plan geeft onder meer aan in welke richting uitbreiding van het park zal plaatsvinden, welke zones gereserveerd zijn voor verblijf of andere rustige vormen van recreatie, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe gezorgd kan worden dat de Efteling, de kern Kaatsheuvel en de regio goed bereikbaar blijven. Er is gedurende bijna vier jaar geschaafd aan het bestemmingsplan. Een eerste officiële versie verscheen al in 2016, maar ook daarvoor vonden al verschillende bijeenkomsten plaats om het plan met de steun van de omwonenden te kunnen ontwikkelen. Inmiddels is de originele bouwhoogte van 50 meter aan de oostkant deels teruggeschroefd naar 35 meter en komt er een bufferzone. Aan de westzijde is de maximale bouwhoogte vastgelegd op 25 meter en komt er eveneens een bufferzone met groen. Het bouwen van een hoge parkeergarage behoort nu ook zwart op wit niet meer tot de mogelijkheden. 

Tegenwind

Tegen de uitbreidingsplannen bestaat in de gemeente veel weerstand. Buurtbewoners riepen medio mei 2018 De Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel in het leven om hun belangen te verdedigen: een klassieke not-in-my-backyard-beweging. Belanghebbenden, zoals omwonenden, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties zijn echter op verschillende momenten in het proces betrokken, onder meer door middel van maatschappelijke raadplegingen, inloopavonden en formele inspraakmomenten. Zo was het verdwijnen van een lokale parallelweg lange tijd een heikel punt, waarvoor oplossingen werden gezocht. Directeur Fons Jurgens geeft nu aan dat er voldoende is aangepast. Met de goedkeuring door de gemeenteraad haalt het sprookjespark dan ook een eerste slag thuis. De stichting van de buurtbewoners zou echter niet rusten voor het uitbreidingsplan in zijn geheel een schaalverkleining heeft ondergaan en wil daarvoor zelfs gerechtelijke stappen ondernemen. De Efteling streeft ernaar om de eerste nieuwe attractie op het nieuwe terrein te openen in 2020. Over de details van de attractie wil het park tot dusver nog niks kwijt. Er circuleren wel geruchten over een familaal getinte launchcoaster in circusthema.

Tekst: © Jonas Claes - Pretparken.be // Foto's: © Efteling // Bron: Eindhovens Dagblad, Efteling, Pretparken.be, Eftelist