Auteur: André Bormans - Gepubliceerd: 16 Dec 21, 17:06

Na meer dan vijftien jaar vechten heeft Phantasialand nu eindelijk een mogelijkheid om een nieuw stuk grond erbij te krijgen.

We blijven echter nog gematigd positief. Het voorstel van de regionale overheid betreft namelijk niet zozeer een verkoop maar een ruil. Iets wat niet heel ongebruikelijk is voor de verkoop van natuurgebieden. Phantasialand mag de driehoek tussen park, Phantasialandstraße en Snelweg hebben. Dit gebied is 14 hectare groot. In ruil daarvoor moet het park de deelstaat een ander stuk grond dat een oppervlakte van 38,82 hectare heeft en direct aan de bestaande bossen grenst geven. Ter vergelijking: Het huidige park is slechts 28 hectare groot. Zo kan het natuurgebied dat ten Noordwesten van Phantasialand ligt toch een stukje groeien, ten kostte van een gedeelte dat - volgens diverse wetenschappers - vrij waardeloos is als natuurgebied. Het gebied dat Phantasialand er graag bij wilt ligt achter/rondom de parkeerplaats bij Berlijn, tegenover de hotels Matamba en Charles Lindbergh. Het gebied ligt volledig ingesloten door het park en drukke wegen, daarnaast is het stuk relatief klein. Hierdoor kan het geen eigen natuurgebied vormen en ook niet goed aansluiten bij het natuurgebied ten noordwesten van het park.

Met een akkoord tot verkoop - of eigenlijk: Ruil - gaat de soap rondom de uitbreiding een nieuwe fase in. Het bestemmingsplan voor de grond is al aangepast, maar de stad Brühl moet nu de bebouwing ervan gaan begeleiden. Brühl is in het verleden altijd redelijk open geweest voor de bebouwing van het gebied, echter is hier bij de laatste verkiezingen een veel "groenere" gemeenteraad gekomen dan voorheen. Echter spelen ook lokaal veel andere partijen een rol. Zo is er een vereniging die het meertje in het natuurgebied gebruikt om te gaan vissen. Daarnaast is er nog de stichting Bovivo, die in het verleden al tot vrij extreme maatregelen gegrepen heeft om enige uitbreiding van Phantasialand tegen te gaan. Al eerder hebben ze laten weten dat ze alles op alles zullen zetten om enige uitbreiding tegen te gaan of minimaal te vertragen. 

Phantasialand heeft zelf ook al te kennen gegeven dat de ruimte voor het pretpark in principe voldoende is. Ze willen inzetten op unieke en hoogwaardige attracties met hoge herhalingswaarde. De nieuwe grond zou ten goede komen voor uitbreidingen van het resortgedeelte. Hier stroomt veel geld mee binnen. Eerder concepten lieten een waterpark, concert-arena, educatieve centra en hotels zien. Toch betekent dit niet automatisch dat het pretpark niet kan groeien. Een uitbreiding naar dit gedeelte toe zou kunnen betekenen dat daar ook ruimte komt voor een nieuw Fantissima Theater, wat betekent dat het makkelijker wordt om het huidige gebouw te slopen en te vervangen voor iets nieuws. Ook vergaderfaciliteiten kunnen verhuizen, waardoor er plek komt om het Quantum gebouw te vervangen voor een attractie. Ook backstage gedeeltes achter quantum, tussen Rookburgh en Wuze Town in en tussen Rookburgh en de rest van Berlin in kunnen dan verplaatst worden, waardoor deze gebieden bebouwd kunnen worden voor nieuwigheden. Op dit moment is dit echter nog toekomstmuziek en zal nog moeten gaan blijken wat de realiteit doet. 

Ondanks dat er nog veel moet gebeuren en er ongetwijfeld nog veel obstakels te overwinnen zijn, mogen we gematigd positief zijn dat er na ruim vijftien jaar vechten, weer tekenen van hoop komen. 

Tekst & foto: © André Bormans - Pretparken.be - Bron: Kennisgeving 16027 Nordrhein Westfalen